Zbyhoň 2020

Vážení spoluobčané, v návaznosti na mimořádné opatžení vlády kvůli nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2rušíme v roce 2020 pořádání turistického pochodu Rytíře Zbyhoně.

CITACE MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

 

Děkujeme za pochopení